VistaPrint Kullanım Koşulları

 
Kullanım Koşullarının KabulüSayfanın Başına GitLütfen Kullanım Koşulları'nı dikkatle okuyun. Bu Kullanım Koşulları, bu Web Sitesine erişiminizi ve kullanımınızı yönetir. Bu siteye erişim sağlayarak ya da bu siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına ve bu Web Sitesinin belli bölümleri ya da hizmetlerine ilişkin olarak yayınlanabilecek herhangi bir ek yönerge, kısıtlama ya da kurala tabi olmayı kabul edersiniz. Tüm bu türden ek yönerge, kısıtlama ya da kural, atıfta bulunma yoluyla bu Kullanım Koşulları'na dâhil edilmektedir.Vistaprint, bu Web Sitesinde ve bu Kullanım Koşullarında herhangi bir anda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Web Sitesine her girişinizde bu Kullanım Koşullarına bakmalısınız.

Ayrıca, tüm yasal iletişimimizi ve bildirimlerimizi, web sitemizden duyurma yoluyla size elektronik olarak, ya da tercihimize bağlı olarak, web sitemize kayıt olurken vermiş olduğunuz e-posta adresine bir e-posta iletisi göndererek sağlayabileceğimizi kabul edersiniz. Bizden elektronik ortamda iletişim alma konusundaki rızanızı geri çekmek isterseniz, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Bununla birlikte, elektronik ortamda göndereceğimiz iletişim konusundaki rızanızı geri çekerseniz, hesabınızın kullanımını sona erdirmeniz gerekir.

Araba için Kapı Magnetleri, şurada bulunan ek kullanım koşullarına tabidir: Araba için Kapı Magnetleri Hüküm ve Koşulları.

Vistaprint Barındırma Hizmetleri, şurada bulunan ek kullanım koşullarına tabidir: Barındırma Hizmetleri Hüküm ve Koşulları

Sınırlı Kullanıma Tabi Telifli MalzemeSayfanın Başına GitBu Web Sitesi, grafikler, fotoğraflar, görseller, belge sayfa düzenleri, tasarım çalışmaları, metin, yazı tipleri, müzik, yazılım araçları ve diğer türden bilgi (burada “İçerik” olarak anılacaktır) içermektedir. Bu Web Sitesi ve tüm İçeriği, Vistaprint N.V.'nin ve/veya bağlı ortaklıklarının (burada “Vistaprint” olarak anılacaktır) telif haklarına tabi malıdır ya da Vistaprint'in bu türden mülkiyet lisansını almış olduğu tarafların telif haklarına tabi malıdır. Bu Web Sitesi ve İçeriğine ilişkin tüm haklar, dünya çapında saklıdır. Bu Kullanım Koşulları'nda açıkça izin verilenler hariç, İçeriğin herhangi bir bölümünün alıkonması, kopyalanması, dağıtılması, yayınlanması ya da kullanılması kesinlikle yasaktır. Vistaprint, herhangi bir anda İçeriğin herhangi bir bölümüne ek yapma, herhangi bir bölümünü çıkarma ya da değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.Bu Web Sitesinde sunulan logo tasarım araçları, simgeler, yazı tipleri, renk seçenekler, ve tasarım efektleri gibi sınırlı sayıdaki öğeleri içermektedir. Vistaprint, bu tür öğelerin tümünü kullanma ve gelecekte bu öğeleri diğer tarafların kullanımına açma hakkını saklı tutar. Bir logo tasarımı yaratarak ve/veya bir logo tasarımını bir ya da daha fazla ürününüzde kullanarak bu logo tasarımını oluşturan her bir öğenin hakkını ya da sahipliğini elde etmezsiniz. Diğer Vistaprint müşterileri de, bu tasarım araçlarını kullanarak bu öğelerin benzer ya da aynı birleşimlerine sahip logolar yaratabilir ve Vistaprint, logonuzun, diğer kişilerce tasarlanan ve kullanılan logolarla benzerlik taşımayacağının garantisini vermez. Vistaprint, tasarım araçlarının kullanılması yoluyla yaratılan logo tasarımlarının, bir diğer tarafın ticari marka ya da diğer türden bir hakkını ihlâl etmeyeceğinin ya da ihlâl iddiasına maruz kalmayacağının herhangi bir garantisini vermez. Logo tasarımının kullanımının yasal olarak serbest ve uygun olduğu ve diğer bir tarafın haklarını ihlâl edip etmediği konusunda bir hukukçunun görüşünü almak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.Sitenin KullanımıSayfanın Başına GitBu Web Sitesine ve İçeriğine erişme ve Sitesini ve İçeriğini kullanma izniniz, yalnızca ürün ve hizmetleri Vistaprint kanalıyla hazırlamanız, değerlendirmeniz ve sipariş etmeniz amacıyla verilmektedir (burada “Ürünler” olarak anılacaktır). Bundan başkaca İçeriğin herhangi bir bölümünün indirilmesi, alıkonması, kullanılması, yayınlanması ya da dağıtılması yetkisi ya da izni verilmemektedir. Vistaprint'ten Ürünler almanız size, Vistaprint tarafından sağlanmış olduğu şekliyle bitmiş Ürünlerin haricinde, İçeriğin herhangi bir bölümünü kullanma hakkını vermez.Bu Web Sitesini, bu Kullanım Koşullarına ve, ithalat ve ihracat mevzuatı da dâhil olmak üzere, yerel yasa ve yönetmeliklerinize uygun olarak sorumlu bir biçimde kullanacağınızı kabul edersiniz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, bu İçeriğin hiçbir bölümü bir ticari marka ya da hizmet markası olarak, ve herhangi bir pornografik amaç veya kullanım ya da yasadışı amaç veya kullanım için, herhangi bir kişinin adının lekelenmesi, herhangi bir kişinin gizlilik ya da tanıtım haklarının ihlâl edilmesi, herhangi bir kişi ya da varlığın herhangi bir telif, ticari isim, ticari marka, hizmet markası ya da diğer fikri mülkiyet haklarının ihlâl edilmesi amacıyla kullanılamaz. Bu Web Sitesini, saldırgan, kanunsuz, taciz edici, hakaret, tehditkâr, zararlı, müstehcen, kötü niyetli ve kasıtlı ya da diğer şekillerde uygunsuz ve sakıncalı Ürünler üretmek için kullanmayacağınız kabul edersiniz. Vistaprint, istenmeyen faaliyetlerde bulunmak amacıyla Vistaprint'i kullandığı belirlenen müşterilere sağladığı hizmetleri sonlandırabilir.Siz yalnızca, herhangi bir diğer görsel, grafik, metin ya da diğer türden malzemeyle birleştirerek Ürününüze dâhil etmiş olduğunuz İçeriğin kullanımından sorumlusunuzdur. Sahiplerinden geçerli yetkilendirmeniz olmadığı sürece Ürünlerinize herhangi bir üçüncü kişiye ait herhangi bir metin, görsel, tasarım, ticari marka, hizmet markası ya da herhangi bir telifli eseri dâhil etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Ürünlerinizin, herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir hakkını, telif, ticari marka, tanıtım ya da gizlilik hakkı da dâhil olmak üzere, ihlâl etmediğinin, ve herhangi bir üçüncü kişiye karşı saldırgan ya da adını lekeleyici nitelikte olmadığının, ve Site üzerinden erişilen üçüncü kişilerin hizmetiyle sağlanan diğer üçüncü kişilere ait malzemeler dâhil olmak üzere, tüm üçüncü kişilere ait malzemelerin Ürünlerinizde yer alması için gerekli tüm haklara veya izinlere sahip olduğunuzun güvencesini verirsiniz. Bu Web Sitesinde bir sipariş vererek, söz konusu siparişi vermeniz için gereken her tür izin, hak ve yetkiye sahip olduğunuzun güvencesini verir ve Vistaprint'i, Ürünleri sizin adınıza üretmesi için yetkilendirirsiniz. Vistaprint'e, siparişinizin yerine getirilebilmesi amacıyla, yüklenen (sizin yüklemiş olduğunuz) herhangi bir içeriği kopyalama, değiştirme, yan çalışmalarını oluşturma ve vektörleştirme hakkını verirsiniz. Ayrıca, siparişinizin yerine getirilebilmesi amacıyla Vistaprint'e, yüklemiş olduğunuz herhangi bir içeriği kopyalama, değiştirme, yan çalışmalarını oluşturma ve vektörleştirme hakkını vermek için gerekli haklara sahip olduğunuzun güvencesini verirsiniz.

Bu Web Sitesini, Spam ya da istenmeyen e-posta iletilerinin gönderilmesi niteliğini oluşturabilecek e-kartları göndermek ya da kullanmak amacıyla hiçbir şekilde kullanamazsınız. E-kartların yaratılması, oluşturulması ve/veya iletilmesinin otomasyonu amacıyla betikleme ya da diğer programları kullanamazsınız. Vistaprint, tamamen kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla, herhangi bir anda, önceden bilgi vermeksizin, bir e-kartı gönderebileceğiniz alıcı sayısını sınırlama ve/veya gönderebileceğiniz e-kart sayısını sınırlama hakkını saklı tutar.
Şifrenizin korunması ve kayıtlı hesabınıza erişimin kontrolünden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Kayıtlı hesabınız kullanılarak verilen tüm siparişlerden ya da diğer türden eylemlerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.Mülkiyet Hakkının DevriSayfanın Başına GitMüşteri, tüm basılı Ürünlerin gönderim koşullarının FOB (nakil aracında teslim) temelinde olduğunu ve bu teslimatla birlikte sahipliğin müşteriye devredildiğini kabul eder. Bunun anlamı, kayıp riski ve bu ürünlerin sahipliğinin, gönderinin taşıyıcıya teslim edilmesiyle birlikte size geçmesidir. Müşteriye elektronik olarak sağlanacak her Ürün için müşteri, bu Ürünün tesliminin, (a) Ürünü e-posta ya da müşteriye yönelen diğer türden bir iletişim yöntemiyle gönderdiğimiz anda, ya da (b) Müşteriye, Ürünün, Web Sitesinden indirilmeye hazır olduğunu belirten bildirimi gönderdiğimiz anda gerçekleşmiş olduğunu kabul eder.TazminatSayfanın Başına GitVistaprint'i ve Vistaprint'in yayınladığı İçeriğin bazı bölümlerini lisanslı olarak aldığı tüm tarafları, bunların yöneticilerini, yetkililerini ve çalışanlarını, her türlü iddia, yükümlülük, zarar, maliyet ve gidere karşı, (i) bu Kullanım Koşullarını ihlâlinizden; ya da (ii) Web Sitesinin standart içeriğinin bir parçası olmayan ve Ürüne dâhil etmiş olduğunuz herhangi bir metin, fotoğraf, görsel, grafik ya da diğer türden malzemeden ve malzemeyle ilişkili olarak ortaya çıkan herhangi bir dava, iddia ya da talep sonucunda doğan makul ölçüdeki yasal ücret ve giderler de dâhil olmak üzere, tazmin edeceğinizi ve savunacağınızı kabul edersiniz.Güvence ReddiSayfanın Başına GitBU SİTE VE İÇERİĞİ, “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA HERHANGİ BİR İHLÂL İÇERMEDİĞİ GÜVENCELERİ DE DÂHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GÜVENCE OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR. BU SİTENİN ÇALIŞMASININ, KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLMAYABİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. BU SİTEDE, BAĞIMSIZ ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİNE YA DA HİZMETLERİNE ATIFLAR VE BAĞLANTILAR YER ALABİLİR. BU ATIFLAR VE BAĞLANTILAR, "OLDUĞU GİBİ" VE AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GÜVENCE OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR.Bazı koşullar VistaPrint'in kontrolü dışındadır; bu koşulların Memnuniyet Garantisi kapsamına girmemesi mümkündür. Şu durumlarda sorumluluk kabul edemeyeceğimizi bilmenizi isteriz: Müşteri tarafından yapılan yazım, noktalama ya da dilbilgisi hataları, yüklenen görsellerin yetersiz ya da düşük çözünürlüğü, belgenin oluşturulması sırasında müşterinden kaynaklanan tasarım hataları, kâğıt özellikleri, miktar ya da ürün tipi gibi müşteri tarafından belirlenen tercihler, müşteriye teslim edildikten sonra üründe oluşan hasarlar.Siparişinizi vermeden önce mutlaka tasarımınızı dikkatle gözden geçirin ve her türden hatayı düzelttiğinize emin olun. VistaPrint, müşterileri tarafından hazırlanan belgeleri baskı öncesinde kontrol etmez.Sınırlı SorumlulukSayfanın Başına GitVISTAPRINT YA DA LİSANS SAHİPLERİ, TEDARİKÇİLERİ YA DA SATICILARI, BUNLARIN YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, ÖZEL, RASTLANTISAL, DOLAYLI YA DA SONUÇ OLARAK OLUŞAN HERHANGİ BİR TÜRDEN ZARAR YA DA KULLANIM, VERİ YA DA KÂR KAYIPLARINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN, VISTAPRINT'İN BU TÜRDEN BİR ZARAR OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN, VE BU WEB SİTESİNİN KULLANIMI YA DA ÇALIŞMASINDAN YA DA KULLANIMI YA DA ÇALIŞMASIYLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA VISTAPRINT YA DA İŞTİRAKLERİNDEN SİPARİŞ ETMİŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜN YA DA HİZMETLERİN SAĞLANMAMIŞ OLMASINDAN ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, HATA, KUSUR, İHMAL, VİRÜS, GECİKME YA DA HİZMETİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR DURUMDA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. VISTAPRINT HİÇBİR DURUMDA, BU SİTENİN YA DA İÇERİĞİNİN UYGUN OLMAYAN VE YETKİLENDİRİLMEMİŞ ŞEKİLDE KULLANIMINIZDAN DOĞAN HERHANGİ BİR ZARAR YA DA SONUCUNDAN YÜKÜMLÜ YA DA SORUMLU OLMAYACAKTIR.Site Hakkında GörüşlerinizSayfanın Başına GitBu Web Sitesinin işletilmesi ya da içeriğiyle bağlantılı olarak Vistaprint'e sağlanan her türden görüş, öneri, teklif ya da diğer türden geri bildirim (topluca “Geri Bildirim Bilgisi”), bilgiyi gönderen tarafından sağlanacak ve Vistaprint tarafından gizli olmama temelinde alınacaktır. Bu türden tüm görüşler, öneriler ve diğer bilgiler, Vistaprint'in ayrıcalıklı malı haline gelecektir. Vistaprint'e bu türden bilgiyi ileterek, söz konusu bilgiye ilişkin tüm haklarınızı, sahipliğinizi ve çıkarlarınızı, tüm telif ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, bedelsiz olarak Vistaprint'e devir ve tahsis ettiğinizi kabul edersiniz. Vistaprint'in bu bilgiyi kısıtlamaya tabi olmadan kullanmakta serbest olacağını kabul edersiniz.Geçerli YasalarSayfanın Başına GitSözleşme yaptığınız ve bu Web Sitesinde sunulup satılan ürün ve hizmetlerin satıcısı Vistaprint Netherlands B.V.'dir. Vistaprint Netherlands B.V., merkezi Venlo, Hollanda'da bulunan ve Hollanda yasalarına göre kurulmuş olan bir limitet şirkettir. Telifli malzemenin korunması, ihlâli ya da kötüye kullanılmasına ilişkin tüm konular, Amerika Birleşik Devletleri, telif hakları yasalarınca yönetilecektir. Bu Web Sitesine erişiminiz ve Web Sitesini kullanımınıza ilişkin tüm diğer konular, Hollanda yasalarınca yönetilecektir. Bu Web Sitesine erişiminiz ve Web Sitesini kullanımınıza ilişkin ve bu türden erişim ve kullanımınızdan doğan tüm yasal işlem ve kovuşturmalar, Amsterdam, Hollanda'da yürütülecektir. Amsterdam, Hollanda'da bulunan mahkemelerin kararlarını uygulamayı ve bu mahkemelerin yerinin bu türden yasal işlem ve kovuşturmalar için uygun olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca, Vistaprint'i, Amsterdam'da bulunan mahkemelerin geçerli olmadığı herhangi bir yasal işlem ve kovuşturmaya başvurmayacağınızı kabul edersiniz.